S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
  NATAAIR.SK    Každý má právo lietať tak často, ako len chce 


Obchodné podmienky » Osobné údaje
Informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlasím, aby prevádzkovateľ e-shopu NATAAIR.SK , v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúval moje osobné údaje v rozsahu:
 
Titul, meno a priezvisko, telefón, adresa, e-mail za účelom vybavenie , odoslania a doručenia objednávky.
Tento súhlas udeľujeme odo dňa udelenia súhlasu.
 
Prehlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako aj o mojich právach, hlavne o práve:
 
- na prístup k osobným údajom,
- na opravu, resp. doplnenie údajov,
- na výmaz údajov (byť zabudnutý),
- na prenositeľnosť údajov,
- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
- na obmedzenie spracovávania údajov,
- nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
- podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
 
Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.
Prehlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.
 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, alebo pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na:
+421(0)948734889 alebo na emailovej adrese: lukacjozef1@gmail.com
 
MzAyZ